سخنرانی پروفسور محمدرضا مباشری در افتتاحیه همایش

سخنرانی پروفسور محمدرضا مباشری، رئیس شورای عالی ساستک و ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران در افتتاحیه همایش ملی سرزمین پایدار٬ تازه ها ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 

مشاهده