دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات زیر مجموعه ساستک دوازدهم، سرکار خانم دکتر هاله امین طوسی استاد دانشگاه فردوسی مشهدمعرفی شدند.

 

مشاهده رزومه