نمایه شدن مقالات در پایگاه سیویلیکا

کلیه مقالات پذیرفته شده در کمیسیون های زیر مجموعه ساستک یازدهم موسسه آموزش عالی خاوران در سایت سیویلیکا به ثبت رسیدند.

 

مشاهده