گالری عکس

جهت مشاهده عکس های کلیه همایش های زیر مجموعه سمپوزیوم پیشرفت های علوم وتکنولوزی SASTech که هر ساله توسط موسسه آموزش عالی خاوران برگزار می گردد به گالری عکس همایش ها مراجعه فرمایید.

 

مشاهده