سوابق همایش

جهت مشاهده سوابق سمپوزیوم های گذشته و مقالات چاپ شده در ژورنال ها میتوانید به سایت تاریخ نگار موسسه آموزش عالی خاوران در بخش روزهای گذشته (دبیرخانه همایش ها) مراجعه فرمایید.

 

مشاهده