مجموعه سمپوزیوم های پیشرفت های علوم وتکنولوژی

دوازدهمین همایش علوم وفنون دریایی

سرزمین پایدار، تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی
سامانه کاربران

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

دریافت راهنما نگارش مقاله

هزینه ها

حضور در همایش بدون ارائه مقاله

شرایط ویدیئو کنفرانس

مزایا

گواهی نامه ها

مقالات چاپ شده در سمپوزیوم پنجم

مقالات چاپ شده در سمپوزیوم هفتم

مقالات چاپ شده در سمپوزیوم هشتم

مقالات چاپ شده در سمپوزیوم نهم

مقالات چاپ شده در سمپوزيوم دهم

مقالات چاپ شده در سمپوزيوم یازدهم
سامانه کاربران

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

دریافت راهنما نگارش مقاله

معرفی سم‍‍پوزیم ها

مجوز

گالری عکس

درباره ما

سوالات متداول
تماس با ما

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی خاوران

SASTech (Symposium on Advances in Science & Technology)

دبیرخانه دائمی

مجموعه سمپوزیوم های پیشرفت های علوم و تکنولوژی

Copyright © 2016 Khavaran Institute of Higher Education (KHI) - All Rights Reserved.